Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Fagforum Rana april 2018 Friskgården Rana 11.04.2018 Fagforum er Friskgårdens interne faglige og sosiale møteplass for inspirasjon og kvalitetssikring av beste praksis innen arbeidsinkludering, oppfølging sykmeldte og lederstøtte lønnsomt nærvær. Gratis Påmelding
Frokostseminar Rørvik Kjøpmannsgt.6, Rørvik 23.04.2018 Gratis frokostseminar for ledere. Frokost og faglig påfyll med Friskgården! Gratis Påmelding
Frokostseminar Steinkjer Høvdinggården 25.04.2018 Gratis frokostseminar for ledere. Frokost og faglig påfyll med Friskgården! Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stod Friskgården Stod 25.04.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Mo i Rana Friskgården Rana 25.04.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Frokostseminar Namsos Helsehuset Namsos 25.04.2018 Gratis frokostseminar for ledere. Frokost og faglig påfyll med Friskgården! Gratis Påmelding
Frokostseminar Stjørdal HMS Senteret Stjørdal 25.04.2018 Gratis frokostseminar for ledere. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Trondheim Friskgården Trondheim 26.04.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Frokostseminar Trondheim Friskgården Trondheim 26.04.2018 Gratis frokostseminar for ledere. Frokost og faglig påfyll med Friskgården! Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården Stjørdal 26.04.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Frokostseminar Trondheim Friskgården Trondheim 27.04.2018 Gratis frokostseminar for ledere. Frokost og faglig påfyll med Friskgården! Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart uke 6 2018 Mer info... Friskgården Stod 06.02.2018 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart uke 10 Mer info... Friskgården Stod 06.03.2018 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Funksjonell HMS Modul 1 Vår 2018 Mer info... Friskgården Stod 21.03.2018 Rammer:
Modulbasert – 3 moduler utgjør «40-timers-kurset». Den enkelte modul gjennomføres på tre halvdagssamlinger med E-læring / arbeid mellom hver samling. Deltakerne får kursbevis ved avslutning av hver modul.

Tre samlinger i modul 1:
21.03.18.
02.05.18.
06.06.18.


Kr. 4900,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart uke 14 Mer info... Friskgården Stod 03.04.2018 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Livsmestring Friskgården Grong 06.03.2018 Undervisningen legges opp både i mindre grupper og individuelt. Temaene vil ha fokus på å forstå sammenhengen
mellom fysisk og psykisk helse og hvordan en kan endre et etablert uheldig samspills-mønster. Deltakerne vil lære
verktøy for å bedre egne ferdigheter når det gjelder samspill og atferd og derigjennom egen mestring i hverdagen.
Kr. 7500,- Påmelding
Livsmestring Sentrum Næringshage, Mosjøen 07.03.2018 Undervisningen legges opp både i mindre grupper og individuelt. Temaene vil ha fokus på å forstå sammenhengen
mellom fysisk og psykisk helse og hvordan en kan endre et etablert uheldig samspills-mønster. Deltakerne vil lære
verktøy for å bedre egne ferdigheter når det gjelder samspill og atferd og derigjennom egen mestring i hverdagen.
Kr. 7500,- Påmelding
Livsmestring Træn Namsos 07.03.2018 Undervisningen legges opp både i mindre grupper og individuelt. Temaene vil ha fokus på å forstå sammenhengen
mellom fysisk og psykisk helse og hvordan en kan endre et etablert uheldig samspills-mønster. Deltakerne vil lære
verktøy for å bedre egne ferdigheter når det gjelder samspill og atferd og derigjennom egen mestring i hverdagen.
Kr. 7500,- Påmelding
Livsmestring Kjøpmannsgt.6, Rørvik 07.03.2018 Undervisningen legges opp både i mindre grupper og individuelt. Temaene vil ha fokus på å forstå sammenhengen
mellom fysisk og psykisk helse og hvordan en kan endre et etablert uheldig samspills-mønster. Deltakerne vil lære
verktøy for å bedre egne ferdigheter når det gjelder samspill og atferd og derigjennom egen mestring i hverdagen.
Kr. 7500,- Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart uke 18 Mer info... Friskgården Stod 03.05.2018 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Bedriftsforum Stod Friskgården Stod 29.08.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården Stjørdal 30.08.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart uke 22 Mer info... Friskgården Stod 29.05.2018 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fagforum Grong Friskgården Grong 12.09.2018 Fagforum er Friskgårdens interne faglige og sosiale møteplass for inspirasjon og kvalitetssikring av beste praksis innen arbeidsinkludering, oppfølging sykmeldte og lederstøtte lønnsomt nærvær. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stod Friskgården Stod 31.10.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården Stjørdal 01.11.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Fagforum Stod nov 2018 Friskgården Stod 21.11.2018 Fagforum er Friskgårdens interne faglige og sosiale møteplass for inspirasjon og kvalitetssikring av beste praksis innen arbeidsinkludering, oppfølging sykmeldte og lederstøtte lønnsomt nærvær. Gratis Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Stod 22.01.2018 Dette er lederkurset for deg som har deltaker i Lærings- og mestringsprogrammet Fra sykmeldt til langtidsfrisk. Målet med kurset er å styrke leders kunnskap om, og ferdigheter til å ta i bruk smarte verktøy i arbeidet med lønnsomt nærvær over tid.
Kurset går over ti timer og fordelt på tre kursdager.
Alle tema er satt opp fire ganger i løpet av året. Du får din individuelt tilpassede kursplan av din veileder.
Gratis Påmelding