Her kan du melde deg på våre kurs og aktiviteter i Helgeland   Namdal   Steinkjer   Stjørdal   Trondheim  

Kurs Sted Dato start Antall dager/tid Pris
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart uke 25 Mer info... Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 19.06.2018 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Spesialist i arbeidshelse Modul 3 Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 15.08.2018 Spesialist i arbeidshelse modul 3 Flokeløser i arbeidshelse går over tre samlinger:
15.-17.aug
05.-07.sept
03.-05.okt
Gratis Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 16.10.2018 Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.
Kursrammer:
tirsdag 0900 – 1200
Det er mulighet for lunsj etter kursslutt for de som ønsker det.
0900 Velkommen. Informasjon
0915 Kurs med «smart medarbeideroppfølging» i fokus
Arena: Friskgården Stod
Gratis Påmelding
Bedriftsforum Rana Friskgården Rana 30.10.2018 Nettverkssamling for Friskgårdens medlemsbedrifter Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stjørdal Friskgården Stjørdal, Alstadv. 224, 7510 Skatval 31.10.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Stod Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 31.10.2018 Bedriftsforum for Friskgårdens medlemsbedrifter. Gratis Påmelding
Bedriftsforum Trondheim Mer info... Friskgården Trondheim, Vestre Rosten 81, Tiller 01.11.2018 Nettverkssamling for medlemsbedrifter Gratis Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 13.11.2018 Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.
Kursrammer:
tirsdag 0900 – 1200
Det er mulighet for lunsj etter kursslutt for de som ønsker det.
0900 Velkommen. Informasjon
0915 Kurs med «smart medarbeideroppfølging» i fokus
Arena: Friskgården Stod
Gratis Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 13.11.2018 Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.
Kursrammer:
tirsdag 0900 – 1200
Det er mulighet for lunsj etter kursslutt for de som ønsker det.
0900 Velkommen. Informasjon
0915 Kurs med «smart medarbeideroppfølging» i fokus
Arena: Friskgården Stod
Gratis Påmelding
Friskgårdskonferansen 2018 Trekanten - 7075 Tiller 15.11.2018 Bjarne Håkon Hanssen inviterer til årets møteplass for arbeidslivet i Trondheim
- Hadja Tajic kommer
- Ole Erik Almlid, NHO kommer
- AIman Shaqura, Charge Norge kommer
- Vi vil at DU KOMMER PÅ BANEN
Kr. 750,- Påmelding
Lederkurs: Smart oppfølging av sykmeldte Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 11.12.2018 Som lederstyrking ligger det tre ledersamlinger i «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» med mål om å styrke leders kunnskap og ferdigheter til å lære smarte verktøy for å skape lønnsomt nærvær over tid. Det er oppmøteplikt på alle tre samlingene.
Kursrammer:
tirsdag 0900 – 1200
Det er mulighet for lunsj etter kursslutt for de som ønsker det.
0900 Velkommen. Informasjon
0915 Kurs med «smart medarbeideroppfølging» i fokus
Arena: Friskgården Stod
Gratis Påmelding
Fra sykmeldt til langtidsfrisk oppstart uke 36 Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 04.09.2018 I Langtidsfrisk ligger det 12 uker med intensiv opptrening, både kunnskap og ferdigheter, med mål om å styrke funksjonen til å kunne stå i arbeid. Det er oppmøteplikt på alle samlingene. Mellom hver samling vil det være e-læringsprogram etter oppsatt plan som skal gjennomføres for å lykkes med kontinuitet og progresjon i utviklingsprosessen. Hver kursdeltaker vil bli tilknyttet en personlig veileder for å sikre best mulig læring i kursperioden. Veilederen vil, i denne perioden, fungere som koordinator for ev tverrfaglige møter dersom behov. Kr. 20000,- Påmelding
Fagforum Stod nov 2018 Friskgården Stod, Klingenvegen 144, 7732 Steinkjer 21.11.2018 Fagforum er Friskgårdens interne faglige og sosiale møteplass for inspirasjon og kvalitetssikring av beste praksis innen arbeidsinkludering, oppfølging sykmeldte og lederstøtte lønnsomt nærvær. Gratis Påmelding
Friskgruppe Mo i Rana høsten 2018 Friskgården Rana, Thora Meyersgt. 23 27.08.2018 Hva er ei Friskgruppe:
Lavterskel treningsgruppe med fokus på bedring av generell fysisk funksjon, økt kapasitet og tåleevne. Gruppene inneholder enkel og grunnleggende styrketrening, utholdenhet og øvelser for bevegelighet og avspenning. Samt kunnskapsformidling i forhold til helsebringende vaner og holdninger.
Pust og pes har fokus på kondisjon, men er lagt opp slik at alle kan delta.

Vi har dyktige instruktører med god kompetanse på å tilrettelegge øvelsene slik at du som deltaker får mest mulig ut av treningstimen.
Kr. 1100,- Påmelding